ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ နံပါတ်(၁)
အကောင်းဆုံး ပေါ်ဆန်းမွှေးရှယ်

ထုတ်ကုန်များ

လူမင်း ပေါ်ဆန်းမွှေးရှယ်

ဟောင်း/သစ်
အလေးချိန်
12kg / 24kg / 48kg

လူမင်း ပေါ်ဆန်းမွှေးရှယ်

ဟောင်း/သစ်
အလေးချိန်
12kg / 24kg / 48kg

လူမင်း ပေါ်ဆန်းမွှေး

ဟောင်း/သစ်
အလေးချိန်
12kg / 24kg / 48kg

လူမင်း စာပစိ ရှယ်

ဟောင်း/သစ်
အလေးချိန်
12kg / 24kg / 48kg

ပင်ရင်း

Ph: 09250242781
အမှတ် ၁၈၀၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အိုးတန်းရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့

ဆိုင်ခွဲ

ကျောက်ဖြူဆိုင်ခွဲ

ph: 09254442367
အမှတ် ၇၃၊ ကမ်းနားလမ်း၊ သန်ပန်ချောင်းရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြို့